FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Moment sile

Na ovom času fizike za učenike osmih razreda ponovit ćemo slaganje i razlaganje sila, gradivo sa zadnja dva časa. Uradit ćemo nekoliko zadataka iz navedenih oblasti, a zatim se upoznati s novom fizikalnom veličinom: momentom sile. Nakon toga ćemo uraditi još dva zadatka da bolje razumijemo značenje nove vektorske veličine moment sile.

Moment sile je izuzetno važna veličina u fizici, a naročito u primijenjenoj fizici i mašinstvu. Moment sile predstavlja vektorsku fizikalnu veličinu koja daje kružno ubrzanje tijelu. Računamo ga kao proizvod sile i kraka sile (poluprečnika odnosno udaljenosti od tačke djelovanja sile od tačke oslonca.