FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Promjenjivo kretanje

Lekcija koju ćemo danas učiti zove se Promjenljivo kretanje. Već smo ranije učili da kretanje ovisi o brzini, odnosno o tome da li je brzina konstantna ili promjenjiva. Shodno tome, kretanje dijelimo na ravnomjerno i neravnomjerno ili promjenljivo. Upravo ova druga kategorija, odnosno neravnomjerno promjenljivo kretanje je ono čime ćemo se baviti kroz pojmove, definicije, primjere i zadatke.