FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović – Mašić

Naziv lekcije: Rad

Lekcija za učenike 8. razreda

U svakodnevnom životu postoje različite vrste rada. Za neki rad koristimo fizičku snagu, dok su nam za neke druge zadatke potrebne nervne ćelije i takav rad nazivamo intelektualnim.
Ovaj čas Fizike obrađuje rad kao novu fizikalnu veličinu. Budući da se radi o veličini koju mjerimo, onda je moramo izraziti u nečemu pa ćete naučiti i koja je to mjerna jedinica za rad, a i formula po kojoj računamo rad.