FIZIKA

Naziv lekcije: Rad, snaga i energija

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 8. razreda

Na prethodnim časovima Fizike upoznali ste se sa teorijskim odrednicama rada, snage i različitih vrsta energije pri čemu je naročita pažnja bila posvećena potencijalnoj I kinetičkoj energiji. Na ovom času imate priliku kroz zadatke ponoviti ranije usvojeno teorijsko gradivo.