FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Ravnomjerno pravolinijsko kretanje i grafičko predstavljanje puta i brzine

Na današnjem času učimo da u zavisnosti od brzine, razlikujemo dvije vrste kretanja: ravnomjerno ili jednoliko i neravnomjerno ili promjenljivo kretanje. Ravnomjerno ili jednoliko kretanje je kretanje konstantnom putnom brzinom i upravo tu vrstu kretanja ćemo danas grafički predstaviti. Pokazat ćemo kako crtamo grafik zavisnosti pređenog puta od vremena, i kako crtamo grafik zavisnosti brzine od vremena. Nakon urađenih primjera, na kraju časa smo pripremili i jedan zadatak za zadaću.