FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Trenje – Sila trenja i koeficijent trenja

Trenje kao sila uvijek djeluje suprotno našem kretanju. Od čega zavisi trenje, a od čega brzina kretanja, tema je ovog časa Fizike.