FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Slaganje i razlaganje sila

Naučit ćemo šta je to sila i koji elementi je određuju, zatim pravila nadovezivanja vektora. Na primjerima ćemo vidjeti da silu možemo slagati i razlagati na komponente kao i druge vektorske veličine.