FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Težina tijela i slobodan pad

Znate li kolika je vaša težina? A kolika masa? Da li su jednake i da li uvijek iznose isto? Koja je uopće razlika između težine i mase? Odgovore na ova pitanja krije ovaj čas Fizike.