FIZIKA

Naziv lekcije: Toplota

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 8. razreda

Zašto će napuhan balon nadnesen nad upaljenu svijeću eksplodirati, a napuhani balon u kojem ima malo vode u istom položaju, dakle nad plamenom svijeće, neće? Takve i slične pojave objašnjava ovaj čas Fizike.