FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Treći Njutnov zakon i Zakon gravitacije

Kroz oglede i zadatke na ovom času Fizike naučit ćete treći Njutnov zakon i zakon gravitacije. Sile akcije i reakcije se također obrađuju u ovoj lekciji.