GEOGRAFIJA

Čas održao: prof. Vedran Zubić, JU OŠ Gimnazija Dobrinja

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Jugozapadna Azija – Saudijska Arabija – geografski prikaz i Republika Turska – geografski prikaz

Na prethodnim časovima smo saznali neke od osnovnih prirodnih i društvenih odlika regije koja se zove Jugozapadna Azija, a danas ćemo saznati nešto više o geografskim odlikama nekih država koje se nalaze na prostoru ove regije. Krenut ćemo od Turske – euroazijske države koja se rasprostire na dva kontinenta. Republika Turska se samo jednim malim dijelom nalazi u Europi, sa nekih 3% teritorija, a u stvari veći dio teritorije Republike Turske pripada Aziji, i to jednom velikom poluotoku koji zovemo Mala Azija. Nakon interesantne priče o Turskoj, upoznat ćemo se s geografskim položajem, reljefom i drugim geografskim odlikama Kraljevine Saudijske Arabije.