GEOGRAFIJA

Naziv lekcije: SAD

Čas održao: prof. Vedran Zubić

Lekcija za učenike 8. razreda

Sjedinjene Američke Države imaju interesantnu demogeografsku priču i zbog same činjenice što je broj njenih stanovnika treći na svijetu, a opet je gotovo najmanji procenat domorodačkog stanovništva –Indijanaca. Koji sve narodi i rase nastanjuju ovu veliku državu, kojim granama privrede se to stanovništvo bavi – neke su od tema koje obrađuje ovaj čas Geografije.