HEMIJA

Čas održala: prof. Ena Skopak

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Aluminij i željezo

Nakon časa na kojem smo govorili o zemnoalkalnim metalima, na red su došli prelazni metali. Upoznat ćemo se aluminijumom (Al) i željezom (Fe), a zatim ćemo utvrditi osobine najznačajnijih spojeva ovih elemenata. Na kraju, saznat ćemo nešto i o načinu dobivanja Al i Fe, te o njihovoj njihovoj primjeni.