HEMIJA

Čas održala: prof. Ena Skopak

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Laboratorijsko posuđe

Pripremu za časove hemije na kojima ćemo izvoditi eksperimente i oglede počinjemo s nazivima osnovnog hemijski pribor i laboratorijskog posuđa. Naučit ćemo kako se pravilno upotrebljava i za šta služi.