HEMIJA

Čas održala: prof. Ena Skopak

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Maseni udio – Zadaci

Na predhodnom času smo govorili o masenom udjelu, odnosno izračunavanju masenog udjela komponenti u određenoj smjesi. Danas ćemo se prisjetiti na koji način se vrši to izračunavanje, te savladati ovaj postupak kroz nekoliko primjera.