HEMIJA

Čas održala: prof. Ena Skopak

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Uvod u hemiju

U uvodnoj lekciji upoznajemo se s hemijom, s njenim počecima i razvojem hemije kao nauke.