HEMIJA

Čas održala: prof. Ena Skopak

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Voda

Tema današnje lekcije je voda. Znamo da je voda osnova cjelokupnog života na našoj planeti i mnogo drugih činjenica, a danas ćemo preispitati šta znamo o nalazištima vode i o otpadnim vodama. Upoznat ćemo se i sa fizičkim i hemijskim svojstvima vode i zabaviti uz eksperiment mali vulkan.