MATEMATIKA

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Diedar

Zadaci.

  1. Na jednoj strani diedra čiji je ugao 45º, nalazi se tačka M. Njena udaljenost od druge strane je 6 cm. Kolika je udaljenost te tačke od ivice diedra?
  2. U diedru π1aπ2 tačka Mϵπ1 udaljena je 6 cm od ivice diedra. Koliko je tačka M udaljena od druge strane diedra ako je ugao diedra 60º?
  3. Tačka S pripada jednoj od strana diedra, a od ivice je udaljena 12 cm. Izračunati udaljenost tačke S1 od ivice ako je ugao diedra 30º?