MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović, JU OŠ Osman Nuri Hadžić

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Jednačine u skupu Q– ponavljanje

Primjeri.

  1. 8x+3=2
  2. -0,4x+2,3=-1,14
  3. -0,4x+2,3=-1,14
  4. (x+1/4)+6,75=1,25