MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Koordinatni sistem u ravni

Na ovom času Matematike se bavimo pravouglim koordinatnim sistemom u ravni, njegovim osnovnim pojmovima i osnovnim elementima. Uradit ćemo nekoliko zadataka i naučititi kako nacrtati koordinatni sistem i kako se snaći u njemu.

Zadaci.

  1. Pronađi u koordinatnom sistemu tačku M (2,5).
  2. Odredi u koordnitnom sistemu tačke A (-1, 0), B (0, 3) C (-2, -3).
  3. Nacrtaj trougao Δ ABC ako su njegova tjemena data koordinatama A (-2, 3), B (1, 2) i C (-3-2).