MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović, JU OŠ Osman Nuri-Hadžić

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Kvadrat i korijen realnog broja – sistematizacija

Zadaci.

  1. (-2²-17)²=
  2. 2²-[(-2²)-3²•(2²-(-3)²)-4•2²]-10•2³=
  3. Ako je f(x)=3x²–2 7(x)=? x=-2
  4. √(7-3/4)-√(2-7/8)=