MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović, JU OŠ Osman Nuri Hadžić

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Kvadrat racionalnog broja

Obradu prve nastavne jedinice iz 8. razreda počinjemo uvodom u kvadrat racionalnog broja koji ćemo objasniti na jednostavnim primjerima, a zatim prelazimo na zadatke.

Zadaci.

Izračunaj vrijednost datih izraza.

  1. 4²⋅((-1)/2)²=
  2. 5⋅2²⋅-3²:3=
  3. -3⋅(-3²)⋅2-5²⋅4=
  4. 0,9⋅(5/9)²⋅0,2-((-1)/4)²⋅4-0,1²=