MATEMATIKA

Naziv lekcije: Polinomi – sistematizacija

Čas održala: prof. Fahrija Muratović

Lekcija za učenike 8. razreda

Ovaj čas Matematike se kroz zadatke bavi sistematizacijom teme polininomi.

DZ Matematika