MATEMATIKA

Čas održao: prof. Fahrija Muratović, JU OŠ Osman Nuri Hadžić

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Primjena Pitagorine teoreme – II dio

Na prošlom času smo započeli primjenu Pitagorine teoreme i kroz tri zadatka radili primjenu na kvadrat, pravougaonik i jednakokraki trougao. Ostalo nam je da se danas zabavimo primjenom na jednakostranični trougao, na romb i na trapez.

Zadaci.

  1. Jednakostranični trougao h=4√3
  2. Romb, d1 =8, a = 5
    P = ? i O = ?