MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Primjena Pitagorine teoreme na krug

Zadaci.

  1. Koliki je poluprečnik kruga ako je njegova tetiva dužine 14 cm udaljena od centra 24 cm.
  2. Ako je tetiva poluprečnika dužine 6 cm koliko j enjeno rastojanje od centra kruga?
  3. Rastojanje tetiva AB i BC od centra kruga je 3 cm i 4 cm i AB ┴ BC. Izračunati dužinu poluprečnika kruga.