MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović, JU OŠ Osman Nuri Hadžić

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Skup brojeva (ponavljanje)

Kako bismo se pripremili za gradivo koje čeka da ga obradimo u 8. razredu, ponavit ćemo sve ono što ste radili tokom prethodne godine.