MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović

Naziv lekcije: Stepen proizvoda, količinika i stepena

Lekcija za učenike 8. razreda