MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović

Lekcija za učenike 8. razreda:

Naziv lekcije: Talesova teorema – vježba

Zadaci.