MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović

Lekcija za učenike 8. razreda:

Naziv lekcije: Talesova teorema – uvod

Na današnjem času Matematike ćemo saznati kako nastala jedna od najznačajnijih teorema u geometriji – Talesova teorema. Zatim ćemo na primjerima jednostavnijih zadataka vidjeti njenu primjenu.