MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović, JU OŠ Osman Nuri Hadžić

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Vektori – ponavljanje

Šta su jednaki vektori, šta kolinearni vektori, a šta suprotni vektori? Kako se vektori sabiraju, a kako oduzimaju?

Primjeri.

  1. Nacrtaj dva suprotna vektora na istom pravcu.
  2. oduzmi date nekolinearne vektore.