MATEMATIKA

Naziv lekcije: Zbir unutrašnjih uglova mnogougla

Čas održala: prof. Fahrija Muratović

Lekcija za učenike 8. razreda

Zadaci.

  1. Izračunaj zbir unutrašnjih uglova dvanaestougla.
  2. Koji ugao ima zbir unutrašnjih uglova 2160°?
  3. Zbir vanjskih uglova mnogougla je za 1260° mani od zbira njegovih unutrašnjih uglova. Koji je to mnogougao?
  4. Odredi broj stranica mnogougla ako zbir njegovih unutrašnjih uglova iznosi kao 12 pravih uglova.
  5. Odredi uglove petougla ako se oni odnose kao 2:1:3/2:3:2:5.