BIOLOGIJA

Čas održala: prof. Jasin Hodžić, PU Richmond Park

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Ekologija 2 – ponavljanje

Kroz cijeli osmi razred smo izučavali oblast ekologije i istraživali različite načine na koje ona značajna za čovječanstvo, a posebno za zaštitu prirode – najznačajnijeg resursa s kojim raspolažemo. Na prošlom času smo govorili o kopnenoj sredini, odnosno o ekosistemima na kopnu , a danas ćemo se više fokusirati na vodene ekosisteme.