BIOLOGIJA

Čas održao: prof. Jasin Hodžić, PU Richmond Park

Lakcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Hromozomi

U okviru oblasti genetika koju smo ranije započeli, danas ćemo nastaviti govoriti o nasljednom materijalu, a konkretno radit ćemo sve one zanimljive činjenice o samim hromozomima, šta je njihova uloga itd. Prije svega, vidjet ćemo šta su to hromozomi i kako su oni građeni. Zatim, kako oni izgledaju i šta to utiče na njihov izgled. Zatim ćemo malo govoriti o njihovom broju i o tome koje to vrste hromozoma imamo u našem tijelu. Za kraj dotaći ćemo se tematike kariotipa i kariograma. Šta ova dva termina znače vidjet ćete pred kraj časa kada ćemo imati jednu malu vježbu gdje ćemo slagati slagalicu hromozoma kod čovjeka.