BIOLOGIJA

Čas održao: prof. Jasin Hodžić

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Mišićni sistem

Od čega se sastoji mišićni sistem čovjeka, kako su mišići građeni, koje vrste ćelija i tkiva grade mišiće te kako možemo sačuvati zdravlje svojih mišića, teme su koje obrađuje ovaj čas Biologije.