FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Električni izvori

Na današnjem času ćemo naučiti koji su to električni izvori. Poslužit ćemo se limunom da upalimo malu sijalicu i kroz mali ogled shvatiti kako električni izvori pretvaraju jedan vid energije u električnu energiju pa se tako u ovom slučaju hemijska energija pretvara u električnu. Električni izvori u kojima se hemijska energija pretvara u električnu nazivaju se galvanski elementi, a to je samo jedna od činjenica koje ćete naučiti tokom ovog časa.