FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lakcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Ponavljanje

Ovaj čas Fizike sumirat će osnovne pojmove i formule o naelektrisanju, radu, električnom polju,
magnetima, električnim kondenzatorima, odnosno o oblastima koje ste kroz prvo polugodište mogli
naučiti iz Fizike za 9. razred u okviru Domaće zadaće.