FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Rad i snaga električne struje i zadaci

Na ovom času Fizike uvode se pojmovi rada i snage električne struje te rade zadaci iz ove oblasti kroz koje ćete naučiti kako da izračunate potrošnju struje u svom domaćinstvu.