FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Serijsko i paralelno spajanje kondenzatora

Na današnjem času učimo kako spajamo ili vežemo kondenzatore u strujno kolo. To možemo napraviti serijski (redno) ili paralelno. Općenito, kondenzatore spajamo na jedan ili drugi način da bismo dobili veći ili manji kapacitet, ovisno o potrebi.