FIZIKA

Lekcija: Sferna ogledala

Čas održao: prof. fizike Jazid Bajrić

Lekcija za učenike 9. razreda

Nakon lekcije o ravnim ogledalima, na redu su sferna ogledala. Ravna ogledala su uglačane ravne površine koje potpuno odbijaju svu svjetlost koja na njih dolazi. Sferna ogledala predstavljaju također, uglačane dijelove ili dijelove sfernih površina, npr. kašika je sferno ogledalo. Udubljena ogledala zovu se konkavna, a ispupčena konveksna. Svako ogledalo ima svoje elemente i nastalo je od sfere ili neke druge zakrivljene površine. Danas se bavimo ogledalima čije su aktivne površine dijelovi kugle.