FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Strujno kolo i jačina električne struje

Na ovom času Fizike kroz ogled ćete učiti koji sve elementi čine strujno kolo i o tome kako možete utjecati na jačinu struje. Vidjet ćete kako izgleda jednostavno strujno kolo, a također ćete naučiti i kako da sve to zapišete pomoću formula i simbola kojim se služi fizika.