FIZIKA

Čas održala MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Talasi i oscilacije

U ovoj lekciji se susrećemo s pojmovima osciliranje i talas. Primijenit ćemo znanje i zapažanja iz svakodnevnog života kako bi razumjeli periodično kretanje i oscilatorno kretanje. Savladat ćemo definiciju talasa, osnovne veličine talasa, zatim vrste talasa i druge važne pojmove i pojave.