FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Vrste električnih kondenzatora

Na današnjem času ćemo ponoviti šta su to kondenzatori. Nakon toga ćemo učiti vrste kondenzatora. Prva vrsta koju učimo su pločasti kondenzatori. Tako se zovu jer imaju dvije ploče na kojima se nalazi električni naboj ili naelektrisanje. Zatim ćemo uraditi dva zadatka da dobro utvrdimo formulu za kapacitet pločastog kondenzatora. Nakon toga ćemo predstaviti ostale vrste kondenzatora. Naučit ćemo da je prvi kondenzator bila lajdenska boca koja je naziv dobila po gradu Leiden-u odakle je bio izumitelj ovog kondenzatora.