GEOGRAFIJA

Čas održao: prof. Vedran Zubić, JU OŠ Gimnazija Dobrinja

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: BiH – Faktori klime i klimatske odlike

Na prethodnim časovima smo pričali o raznim prirodnim osobitostima Bosne i Hercegovine: reljefu, geologiji, petrologiji, geotektonici i zemljotresima. Iz prirodnih osobitosti danas izdvajamo klimu. Govorit ćemo o faktorima i odlikama klime i saznati od čega zavisi klima na prostoru naše zemlje, a zatim koja vrsta klime gdje dominira.