GEOGRAFIJA

Čas održao: prof. Vedran Zubić

Lakcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Biogeografske oblasti Bosne i Hercegovine

Biogeografija kao disciplina proučava biljke i životinje, a ovaj čas Geografije upoznat će vas sa biljkama, odnosno florom, koja nastanjuje Bosnu i Hercegovinu. Različita tla i klimatske prilike samo su neke od aspekata koji utječu na formiranje više vrsta biljnih zajednica.