GEOGRAFIJA

Čas održao: prof. Vedran Zubić, JU Gimnazija Dobrinja

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Geografski položaj BiH

Nakon kratkog historijskog pregleda dešavanja na teritoriji Bosne i Hercegovine kojim smo se bavimo na prošlom času, danas govorimo o njenoj geografskoj širini i geografskoj dužini. Naučit ćemo šta znači imati povoljan geografski položaj i odakle dokle se rasprostire Bosna i Hercegovina.