GEOGRAFIJA

Čas održao: prof. Vedran Zubić

Lakcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Razmještaj stanovništva BiH

U kojim predjelima Bosne i Hercegovine je najveća, a u kojim najmanja koncentracija stanovništva? Zašto je to tako i kako su na naseljenost utjecale klima, tokovi rijeka i nadmorska visina, naučit ćete na ovom času Geografije.