HEMIJA

Čas održala: prof. Ena Skopak
Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Aromatski ugljikovodici

Aromatski ugljikovodici čine zasebnu skupinu cikličkih spojeva i dobili su naziv po tome što su
prvi put izolirani iz aromatičnih smola. Današnji čas Hemije bavi se ovim spojevima.