HEMIJA

Naziv lekcije: Enzimi

Čas održala: prof. Ena Skopak

Lekcija za učenike 9. razreda

Enzimi ili fermenti spadaju u supstance koje posjeduju složenu bjelančevinastu građu. Oni u našim
organizmima imaju bitnu ulogu. Koje su to uloge naučit ćete na ovom času Hemije.