HEMIJA

Čas održala: prof. Ena Skopak

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Goriva i ugljikov atom

Većina energije za potrebe čovječanstva se dobiva korištenjem fosilnih goriva u koja ubrajamo ugljen, naftu i prirodni gas o kojima ćemo danas učiti. Nakon što savladamo sastav i upotrebu ugljena, koksa i prirodog gasa bavićemo se ugljikom – jednim od osnovnih sastojaka goriva. Saznat ćemo kako se to atomi ugljika mogu vezati i kako te veze mogu nacrtati.