HEMIJA

Čas održala: prof. Ena Skopak

Lekcija za učenike 9. razreda

Naziv lekcije: Metali

Na prošlom času smo se prisjetili gradiva iz osmog razreda, a danas prelazimo na obradu prve teme u ovoj školskoj godini, a to su metali. Prvo ćemo se upoznati se sa svojstvima metala, a zatim sa podjelom metala i natrijuma kao alkalnog metala.